تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 21:20 | نویسنده : احمدرضا حیدری
همایش ملی بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش



تاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 22:26 | نویسنده : احمدرضا حیدری

بنام خدا

 

پس ازتبریک به مناسبت روز زن 

 

این لطیفه ی واقعی را بخوانید.

  

بدرقه شوهر در فرهنگ ملل

آمریکایی:

عزیزم امیدوارم روز موفقى داشته باشى.

انگلیسى:

عزیزم براى نوشیدن چایی عصر بی صبرانه

منتظرتم.

فرانسوى:

عزیزم تمام روز بفکرتم تا برگردى.

 ایرانی:

دارى میرى این اشغالها رو بزار دم در

آشغالا یادت نره

آشغالا

هوی آشغالا رو ببر

 



تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:7 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:6 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:5 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:3 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:1 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:0 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 22:58 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 22:55 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 18:26 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 18:23 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 18:22 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ | 23:1 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ | 22:59 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:58 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:54 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:35 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ | 0:31 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:9 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 20:57 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:43 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 20:47 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 22:28 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 22:7 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 22:3 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 20:29 | نویسنده : احمدرضا حیدری
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 15:20 | نویسنده : احمدرضا حیدری